Wednesday, October 10, 2007

Kita tidak betul dengan mengatakan orang lain salah dan kita tidak semestinya salah hanya kerana orang lain berjaya meyakinkan dirinya adalah betul..

No comments: